VII. ročník konference Moderní veřejná správa se bude konat ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2023 v Olomouci.
Bližší informace a podrobnosti ohledně registrace, programu a místa konání budou zveřejněny koncem měsíce.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Zelenková, E: hana.zelenkova@mvcr.cz, Telefon: 974 816 597
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR

 

Předchozí ročníky konference:

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.