Organizační záležitosti konference Moderní veřejná správa:

Ministerstvo vnitra

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

osr@mvcr.cz

 

Kontaktní osoby:

Bc. Hana Zelenková (pro organizaci a program)

Tel: 974 816 597

E-mail: hana.zelenkova@mvcr.cz

 

Ing. Lenka Švejdarová (pro kvalitu ve veřejné správě)

Tel: 731 437 351

E-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz

 

 

Kontakty – webové stránky KvalitaVS.cz

Mgr. Filip Zavřel

Tel: 974 817 404

E-mail: filip.zavrel@mvcr.cz

 

Mgr. Blanka Javorová

Tel: 974 887 512

E-mail: blanka.javorova@mvcr.cz