Další téma: Operační programy 2021-2027: Co mohou nabídnout městům, obcím a krajům? (úterý 21. 9. 2021, od 13:30)

Program:

 • Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evrospkých fondů, Ministerstvo pro místní rozvoj – Evropské fondy v novém programovém období 2021-2027
 • Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení, odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální operační program
 • Bohumil Šmucr, ředitel odboru strukturálních fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 • Jaroslav Michna, ředitel odboru fondů EU, Ministerstvo živorního prostředí – Operační program Životní prostředí
On-line na MS Teams: https://aka.ms/InovacniWebinar_XI
Ke stažení: Pozvánka na webinář k operačním programům (116 kB, PDF)

 

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu společně připravili sérii webinářů s názvem „Inovační management ve veřejné správě“. Jejich cílem je inspirovat územní samosprávy, stejně jako orgány státní správy, k inovativnímu myšlení a projektům.

Prostřednictvím webinářů budou každý měsíc představena nejzajímavější inovativní témata týkající se nových technologií a inovačního managementu, o kterých budou hovořit experti z řad vědců, soukromého sektoru i z veřejné správy.

 

V případě dotazů či podnětu k webinářům se nám neváhejte ozvat na libor.kubelka@mvcr.cz, tel. 777319 500; nebo na katerina.mudrunkova@mvcr.cz, tel. 731 646 479

Webináře pořádáme v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Uskutečněné webináře:

Finanční nástroje pro podporu inovací v ČR (22. červen, 13:30)

Dříve uskutečněné webináře naleznete níže.

Program:

Záznam z webináře je na: YouTube

 

18. května 2021 – Digitalizace procesů při řízení

Program:

Záznam z webináře je k dispozici na: YouTube

 

20. dubna 2021 – Inovace ve veřejném zadávání

Program:

Záznam z webináře je k dispozici na: YouTube

 

16. března 2021 – Inovativní nástroje HR

Program:

Záznam z webináře je k dispozici na: YouTube

 

16. února 2021 – Inovace v energetickém managementu

Hosty webináře byli:

Více k tématu: Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně? (PDF, 4 MB)

Záznam z webináře je k dispozici na: YouTube

 

19. 1. 2021 Nástroje inovačního managementu

Hosty webináře byli:

 • Tomáš Studeník, Insane Business Ideas – Inovační nástroje a jejich význam
 • Markéta Přenosilová, ředitelka Divize start-upů a inovativních MSP, Czech Invest – Zkušenosti s hackathonem Hack the crisis
 • Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City, Magistrát hl. m. Prahy – Zkušenosti a přínosy z hackathonu Nakopni Prahu
 • Tomáš Grünwald, Design Thinking Expert, Eggztra Innovations team – Design thinking a možnosti jeho praktického využití pro zavádění inovací se zaměřením na veřejnou správu

Záznam z webináře je k dispozici na YouTube.

 

15. 12. 2020 Inovační management – Otevřená data

Hosty webináře byli:

 • Michal Kubáň, odbor Hlavního architekta eGovernmentu, MV ČR – Open data a stimulace k jejich zveřejňování z úrovně státu
 • Petr Souček, ředitel odboru správy dat, Český úřad zeměměřický a katastrální – Zpřístupňování otevřených dat na ČÚZK a jejich význam (3 MB, PDF)
 • Jan Zvara, vedoucí oddělení dat, analýz a evaluací, Magistrát města Brna – Využívání open dat na Magistrátu města Brna
 • Benedikt Kotmel, vedoucí Data city lab, Operátor ICT – Data a inovace v pražské Datové platformě Golemio

Záznam z webináře je k dispozici na YouTube.

 

24. 11. 2020 Inovační management – jak zavést na úřadě a proč je důležitý?

Hosty webináře byli:

 • Petr Šídlo, partner a komerční ředitel Direct People s.r.o. – O důležitosti lídrů a jejich přesvědčení pro úspěšnost inovací
 •  Ing. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky MPO – Zkušenosti s inovačním managementem v Českém statistickém úřadě
 • doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., místopředseda Českého statistického úřadu – Zkušenosti s inovačním managementem v Českém statistickém úřadu
 • Jaromír Zajíček, MPA, tajemník magistrátu / Bc. Ing. Michal Moc, vedoucí oddělení informatiky / Ing. Petr Hodboď, vedoucí odboru provozního a organizačního – Inovativní návrhy a realizace na Magistrátu města Děčín

Záznam z webináře je k dispozici na YouTube.

 

27. 10. 2020 Elektronizace: Portál občana a jeho propojení s portály územních samosprávných celků 

Hosty webináře byli:

 • Tomáš Musil, odbor eGovernmentu MV ČR – Současnost a budoucnost Portálu občana
 • Matěj Stehlík, Národní agentura pro informační a komunikační technologie –Možnosti propojení obecních portálových řešení s Portálem občana
 • Tomáš Mařík, tajemník města Říčany – Portál občana města Říčany
 • Jaromír Látal, technický ředitel DATRON, a.s. – Realizace Portálu občana pro město Říčany

Záznam z webináře je k dispozici na Youtube

 

29. 9. 2020 Automatizace a robotizace procesů

Hosty webináře byli:

 • Petr Kadera, vedoucí oddělení Inteligentní systémy pro průmysl a chytré distribuční sítě, CIIRC ČVUT – PREZENTACE (PDF, 1 MB)
 • Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – PREZENTACE (PDF, 1 MB)
 • Lukáš Řeha, CEO Techstra s.r.o. – PREZENTACE (PDF, 1 MB)
 • Filip Adámek, Inovační kancelář ICT České pošty

Záznam z webináře je k dispozici na Youtube nebo MS Teams