Další informace:

  • www.npj.cz – portál Národní politiky kvality ČR
  • www.mvcr.cz – informace ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020
  • www.ma21.cz  – portál k místní Agendě 21
  • www.nszm.cz – stránky Národní sítě Zdravých měst
  • www.csj.cz – oficiální stránky České společnosti pro jakost
  • www.cai.cz – webové stránky Českého institutu pro akreditaci
  • www.unmz.cz – stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

 

Logomanuál