Ministerstvo vnitra vyhlašuje třetí ročník motivační soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy.

Opět budou oceněny tři nejpřívětivější úřady v rámci České republiky, ale také tři nejpřívětivější úřady v každém kraji. Vítězové se můžou těšit na trofeje, tradiční samolepky stvrzující přívětivost úřadu a na další ceny.

Obce se mohou registrovat vyplněním elektronického dotazníků, který byl rozeslán starostům a tajemníkům na začátku února. Od března bude probíhat kontrola zaslaných odpovědí a dojde k vyhodnocení výsledků. Ocenění budou vítězným obcím předána v květnu 2018.

O soutěži

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Celkově se hodnotí čtyři kategorie kritérií: přístupnost úřadu pro občany, transparentnost, komunikace s občany a participace občanů.
Publikace dobré praxe

Soutěž opět doprovází vydání publikace příkladů dobré praxe, která tradičně mapuje a popisuje příklady dobré praxe přívětivosti městských úřadů. Publikace bude v květnu 2018 vydána rovněž v tištěné podobě a jejím cílem bude nabídnout inspiraci dalším obecním a městským úřadům České republiky.

Ke stažení

Seznam kritérií pro ORP (pdf, 420 kB)

Seznam kritérií pro MČ Prahy (pdf, 420 kB)

Informační leták k soutěži (pdf, 1 MB)

 

Historie soutěže Přívětivý úřad: