Ministerstvo vnitra vás zve na šestý ročník konference Moderní veřejná správa. Letos se konference uskuteční ve dnech 14. a 15. června 2022 v Olomouci v hotelu Clarion pod záštitou náměstka ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a eGovernmentu.

Můžete se těšit na bohatý program sestavený z předních osobností veřejné správy. Budou diskutována aktuální témata veřejné správy (integrace uprchlíků z Ukrajiny, zdražování cen energií) nebo představeny legislativní novinky s dopadem na samosprávy. Dalšími tématy na programu jsou novinky v digitalizaci veřejné správy a kybernetické bezpečnosti, dále inovace ve veřejné správě, moderní formy komunikace a vzdělávání úředníků nebo aktivity ve strategickém rozvoji veřejné správy.

Součástí akce bude slavnostní večer, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Registrace: https://www.survio.com/survey/d/moderniverejnasprava

Rezervace ubytování pro řečníky a účastníky konference:

  • pro rezervaci ubytování přímo v hotelu prosíme používejte výhradně e-mail: reservations.cchol@clarion-hotels.cz
  • v e-mailové rezervaci uveďte heslo: Moderní veřejná správa

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.