Přijměte pozvání na pátý ročník konference Moderní veřejná správa, který se uskuteční ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 v Olomouci.

Největší konference Ministerstva vnitra k veřejné správě – po roční přestávce způsobené pandemií – opět na jednom místě shromáždí osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně veřejné správy. Dozvíte se nejnovější novinky z legislativy, evropských fondů, moderních trendů a také příklady dobré praxe z území.
Na co se můžete těšit:

Program konference se zaměří na novinky, které v praxi ovlivní výkon veřejné správy na obcích. Z tradičních bloků se vrátí přehled nové legislativy s dopadem na obce, budou představeny operační programy pro období let 2021 až 2027, projekty v rámci Norských fondů, moderní trendy ve veřejné správě a zaměříme se i na inovace, komunikaci a meziobecní spolupráci.

Konference je určena zejména starostům, hejtmanům, zastupitelům obcí a krajů, tajemníkům obcí, úředníkům územních samosprávných celků a úředníkům státní správy. Nicméně je otevřena také širší veřejnosti se zájmem o veřejnou správu.
Doprovodný program:

Jako doprovodný program připravujeme slavnostní večer v olomoucké Pevnosti poznání.
Program a registrace:

Kontaktní osoby:

 

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.