SAVE THE DATE. Přijměte pozvání na pátý ročník konference Moderní veřejná správa, který se uskuteční ve dnech 10. a 11. června 2020 v Olomouci. Z DŮVODU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ PŘIJATÝCH VLÁDOU ČR SE KONFERENCE NEUSKUTEČNÍ V PŮVODNÍM TERMÍNU, ALE BUDE ODLOŽENA NA PODZIM 2020.

Největší konference Ministerstva vnitra k veřejné správě opět na jednom místě shromáždí osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně veřejné správy. Dozvíte se nejnovější novinky z legislativy, postupu v digitalizaci, ale také příklady dobré praxe obcí.

Na co se můžete těšit:

Program konference se zaměří na novinky, které v praxi ovlivní výkon veřejné správy na obcích. Z tradičních bloků se vrátí přehled nové legislativy s dopadem na obce z dílny Ministerstva vnitra, blok k rozvoji českého eGovernmentu, příklady dobré praxe obcí ze soutěže Přívětivý úřad a z Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Obsahově se konference zaměří také na budoucnost veřejné správy do roku 2030. Součástí konference bude rovněž 15. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě.

Konference je určena zejména starostům, hejtmanům, zastupitelům obcí a krajů, tajemníkům obcí, úředníkům územních samosprávných krajů a úředníkům státní správy. Nicméně je otevřena také širší veřejnosti se zájmem o veřejnou správu.

Doprovodný program:

Jako doprovodný program připravujeme slavnostní večer v olomoucké Pevnosti poznání, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě za rok 2019.

Program a registrace:

Program a registrace budou postupně zveřejněny na této stránce a na webu MV ČR.

Kontaktní osoby:

 

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.