Prezenční konání konference bylo z důvodu nepříznivé epidemické situace zrušeno. V tuto chvíli připravujeme nový koncept, díky kterému by se konference mohla konat v omezeném rozsahu v online prostředí.

Informace o přesném termínu konání a možnosti připojení k videokonferenci budou zveřejněny na této webové stránce

Kvůli zhoršující se epidemické situaci se letošní ročník konference Moderní veřejná správa odehraje v omezeném rozsahu v on-line prostředí.

Na co se můžete těšit:

Program on-line konference se omezí na vybraná aktuální témata.

Konference je určena zejména starostům, hejtmanům, zastupitelům obcí a krajů, tajemníkům obcí, úředníkům územních samosprávných krajů a úředníkům státní správy. Nicméně je otevřena také širší veřejnosti se zájmem o veřejnou správu.

Program a registrace:

Program bude s předstihem zveřejněn na webu MV ČR.

Na on-line konferenci se není třeba registrovat. Před spuštěním bude zveřejněn odkaz na on-line vysílání.

Kontaktní osoby:

 

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.