Ministerstvo vnitra zve všechny zájemce o veřejnou správu na čtvrtý ročník konference Moderní veřejná správa. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 16. a 17. května 2019 v moderních prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Záštitu nad konferencí, jako již tradičně, převzal JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

Program

V současné době probíhá příprava konceptu programu. Nicméně můžete se těšit na tradiční témata, jako jsou:

  • Aktuální informace o stavu veřejné správy v ČR
  • Novinky v legislativě ve vztahu k veřejné správě z dílny MV
  • Aktuální výzvy pro města a obce
  • Strategický rozvoj veřejné správy (Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030)
  • Aktivity odboru eGovernmentu MV směřující k rozvoji veřejné správy
  • Role metropolitních oblastí ve veřejné správě

Součástí programu konference je také 14. Národní konference kvality ve veřejné správě s tématy, jako:

  • Novinky v oblasti řízení kvality ve veřejné správě
  • Prezentace finalistů soutěže o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě pro rok 2018 a další inspirace příklady dobré praxe
  • Úřad 21. století – příklady dobré praxe

Vedle uvedených tematických okruhů vás čekají další přínosné příspěvky a zajímaví hosté.

V rámci akce proběhne také slavnostní večer, na kterém budou předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Letos slavnostní ceremoniál proběhne dne 16. května v krásných historických prostorách Arcibiskupského paláce.

Další Informace budou postupně zveřejňovány.

Ke stažení:

Registrace na konferenci probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře
https://www.survio.com/survey/d/konferencemoderniverejnasprava2019

Při registraci na konferenci není vybírán registrační poplatek.

Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Mudruňková, E: katerina.mudrunkova@mvcr.cz, T: 974 816 597

Mgr. Filip Zavřel, E: filip.zavrel@mvcr.cz, T: 974 817 404

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.

Záštitu nad akcí převzal také primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.